m88 - m thể thao

m88 - m thể thao

Nhiệt vs Allen _fHbK8gIH

Ngày 2022-11-10 19:58     HITS: 85

Nhiệt vs Allen _fHbK8gIH

Nhiệt vs Allen S[UNK] Nhiệt [UNK] 28 ra mắt.

Trò chơi thứ 6 của Heat+10 người đã ghi được kỷ lục ghi bàn của Heat.

Nhóm chiến đấu Purwood Pulse với ba con số đã chơi 11 trong số 19 cú sút và ghi được 18 điểm, 6 rebound và 2 hỗ trợ.

Với sự giúmvp.

Và Dougs và Griffin đã được chọn 9+, nhưng ba người họ đã trở thành màu đỏ lần lượt, và Hot 107+ và Parker vẫn chưa thua bóng.

Đối với sức nóng, nhóm tân binh mất 22 lần thứ bảy và thứ bảy +7 Griffin.

Hiện tại, 27 điểm, 6 của 6,m88 - m thể thao 6 và 15 rebound là ba điểm t