m88 - m thể thao

m88 - m thể thao

Hàng rào Pinerium _2HoEUgYm

Ngày 2022-11-10 09:47     HITS: 66

Hàng rào Pinerium _2HoEUgYm

Hàng rào Pinerium (hoặc hàng rào sân vận động) là một loại thiết kế được thiết kế đặc biệt cho sân vận động.

Bạn có thể có được một trải nghiệm tốt khi xem các cuộc thi thể thao, làm cho cảm giác của khán giả xem khu vực bóng và sân của tòa án thoải mái hơn.

Các thông số kỹ thuật mm Đường kính dây càng nhỏ, lưới càng nhỏ.

Chi mm.

Thông số kỹ thuật của mm, lưới là 60*2 mm.

2.

Một cách để cải thiện trải nghiệm xem của mạng hàng rào sân vận động, nghĩa là tăng đường kính của cột và làm cho khán giả cảm thấy một trải nghiệm thoải mái hơn.

3.

Chọn các vật liệu khác nhau theo các địa điểm khác nhau.

Các trụ cột hoặc vật liệu tường có chiều cao và độ dày khác nhau.

Mạng lưới hàng rào sân vận động của thương hiệu lớn cũng có các thông số kỹ thuật và độ dày khác nhau theo các địa điểm khác nhau.<